Theo Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội Mai Sơn, 8 tháng qua, số phát sinh thu tăng trưởng 1,6% so với cùng kỳ (trong đó phát sinh thu của 30 quận, huyện, thị xã khoảng 67.450 tỷ, đạt 65,6% dự toán, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2019). Nếu trừ số thuế và tiền thuê đất phải nộp 8 tháng đầu năm nhưng được gia hạn theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP (ước thu khoảng hơn 20.000 tỷ đồng) thì tổng thu lũy kế 8 tháng đầu năm 2020 thực hiện 147.042 tỷ đồng, đạt 56,5% dự toán, bằng 89,4% là khả quan so với một số địa phương lớn trên nước.

Hà Nội phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Ảnh: Dương Lâm

Bên cạnh đó, giải ngân vốn đầu tư công của Thành phố cũng chưa bảo đảm tiến độ khi mới chỉ đạt 45,41%, ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, tăng trưởng kinh tế và tác động tới việc bảo đảm nguồn thu ngân sách nhà nước của Thành phố.

Tại Hội nghị, các đại biểu bày tỏ thống nhất với tình hình kinh tế-xã hội nói chung của Thành phố, đồng thời khẳng định quyết tâm cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư; tiếp tục thực hiện các hỗ trợ cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh để giảm tác động từ dịch Covid-19, góp phần nuôi dưỡng nguồn thu; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Đến nay, Thành phố đã phê duyệt 122/124 dự án của năm 2020, trong đó đã khởi công 76 dự án. 25/30 quận, huyện, thị xã cam kết về thực hiện giải ngân vốn đầu tư công.

 Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đánh giá, kinh tế Hà Nội trong thời gian qua có khởi sắc, quý sau tốt hơn quý trước, tháng sau tốt hơn tháng trước, các địa phương của Hà Nội đã thể hiện rõ tinh thần chia sẻ khó khăn, "góp gió thành bão” trong giải ngân vốn đầu tư công để Thành phố từng bước đạt được các kết quả tích cực.

Qua tính toán bước đầu, GRDP của Thành phố trong 8 tháng qua ước tăng 3,49%, cao hơn 1,92 lần so với bình quân chung của cả nước. Xác định mục tiêu tăng trưởng kinh tế của Thành phố của năm 2020 là từ 4,5 đến 5%, Bí thư Thành ủy đề nghị UBND TP chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, rà soát lại các kế hoạch sản xuất kinh doanh của từng lĩnh vực với các kịch bản cụ thể của Quý IV và cả năm 2020, phấn đấu mục tiêu cao nhất. 

Về thu ngân sách, Bí thư Thành ủy quán triệt tinh thần giảm thu thì giảm chi, nhất là chi thường xuyên, giao Thành phố hoàn thành dự toán thu ngân sách trung ương và của cả Thành phố ở mức 260.400 tỷ đồng, góp phần bảo đảm nguồn lực cho an sinh xã hội và đầu tư phát triển.

UBND Thành phố rà soát các khoản thu từ bán vốn, thoái vốn tại doanh nghiệp nhà nước, các khoản thu khác về chênh lệch thu chi của các doanh nghiệp trung ương đóng trên địa bàn. Về đầu tư công, Bí thư Thành ủy giao các quận, huyện triển khai quyết liệt Nghị quyết số 22/NQ-HĐND của HĐND Thành phố, kiên quyết giải ngân hết số vốn đã giao, bao gồm cả nguồn chuyển dự toán từ năm trước; tăng cường phân cấp quyết định chủ trương đầu tư.

Theo Công Luận