Khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du tại thị trấn Tiên Điền, Nghi Xuân.

Các hạng mục được tu bổ thuộc dự án bao gồm: Đàn tế, bia đá Lĩnh Nam công Nguyễn Quỳnh; nhà Văn thánh, nhà Bình văn, chùa Trường Ninh; đền thờ, mộ Xuân Quận công Nguyễn Nghiễm; nâng cấp tuyến đường nội bộ Khu di tích, đền thờ La Khê hầu Nguyễn Trọng, hạ tầng khu mộ Đại thi hào Nguyễn Du…

Việc tu bổ trên cơ sở phục dựng di tích gốc, nhằm bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị của Khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du đáp ứng các chức năng chủ yếu của du lịch văn hóa.

Ông Phạm Xuân Lương - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Hà Tĩnh cho biết: “Dự án tu bổ, tôn tạo các di tích gốc và xây dựng cơ sở hạ tầng Khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du (giai đoạn 1) được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3161/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 với số vốn đầu tư hơn 62 tỷ đồng. Hiện nay, các hạng mục được bàn giao mặt bằng trước 18/8 đã hoàn thành đúng tiến độ, kịp phục vụ Lễ kỷ niệm”.

Cũng theo ông Lương, một số hạng mục Ban Quản lý dự án không thi công được do UBND huyện chưa giải phóng mặt bằng, như đường giao thông L2, đi đền thờ La Khê hầu Nguyễn Trọng, hạ tầng khu mộ Nguyễn Du. Đặc biệt là tuyến đường L4 là tuyến đi ra phía sau khu lưu niệm nếu không sớm được giải phóng mặt bằng để thi công thì sẽ ảnh hướng đến mỹ quan.

Ban Quản lý dự án đề xuất UBND huyện Nghi Xuân và các đơn vị liên quan có phương án sớm giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án.

Một số hình ảnh các công trình đã hoàn thiện phục vụ Lễ kỷ niệm:

Theo Báo Xây Dựng